We were here 2018

We Were Here är en foto-, konst- och musikutställning där vi möter konstnärsduon Angle & Dawn som bjuder in oss i deras liv, mellan raderna och charaderna. Utställningens utformning, tema och det gemensamma livet har uppkommit genom att de medvetet låtit visioner och tillfälligheter styra, ja.. nästan allt.

– Vi har i princip haft en enda regel inspirerad av Neil Gaiman, säger Dawn. Inför varje beslut ställer vi oss frågan: tar det här beslutet oss närmre vårt berg? Sedan har vi gjort en avvägning.

– Men vi tror också på kvalité och hållbarhet vilket också en anledning till att vi så oerhört gärna ville samarbeta med Ditt Galleri. Vi har vi inte snålat med något i materialväg och de har bidragit med all sin expertis utan att vara för påträngande med sina åsikter samtidigt som de själva tampats med helt ofattbara dilemman som bara de kan vittna för.

– Det är oerhört värdefullt som konstnärer att inte känna sig styrd av sin värdlokal och samtidigt kunna bygga upp en transparent vänskap. Det tackar vi tusen gånger om för.

”Besökare ges möjlighet att följa i deras fotsteg från punkten där de spontant träffades och därifrån påbörjade sin berättelse tillsammans”