We were here 2018

We Were Here är en foto-, konst- och musikutställning där vi möter konstnärsduon Angle & Dawn som bjuder in oss i deras liv, mellan raderna och charaderna. Utställningens utformning, tema och det gemensamma livet har uppkommit genom att de medvetet låtit visioner och tillfälligheter styra, ja.. nästan allt.

”Besökare ges möjlighet att följa i deras fotsteg från punkten där de spontant träffades och därifrån påbörjade sin berättelse tillsammans”