mercedes gallery

Mercedes Murat

Gallery

Detta finns i Göteborg

“Bra konst är inte beroende på genre.”

 Marissa & Amir på Ditt Galleri

“Everything you can imagine is real”

 Pablo Picasso